İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut UĞURLU ile Eğitim üzerine....

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut UĞURLU ile Eğitim üzerine....

Yaklaşık 6 yıldan beri İlçemizde görev yapan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mesut UĞURLU Beyle, son iki yılda yapılan etkinliklerde ve diğer okul çalışmalarına katılarak www.cigliguncel.com dan haberler yapıyorum.

Çok değerli eğitimciler, öğrenciler ve veliler;

Yaklaşık 6 yıldan beri İlçemizde görev yapan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mesut UĞURLU Beyle, son iki yılda yapılan etkinliklerde ve diğer okul çalışmalarına katılarak www.cigliguncel.com dan haberler yapıyorum. Mesut Bey’in eğitime verdiği değeri fazlasıyla önemsiyor ve takip ediyorum. Kendisine Eğitimle ilgili bir röportaj yapmayı düşündüğümü ve söyleyince hiç çekinmeden “Tabii ki” diyerek cevap verişi beni ziyadesiyle memnun etti. Bende bu cesaretle, eğitimdeki güncel konularla ilgi sizin sormak isteyip soramadığınız tüm soruları kendisine sordum. Sorulan her soruya içtenlikle verdiği cevaplar onun eğitime olan katkısının büyük olduğu kanısını ortaya koydu.www.cigliguncel.com olarak amacım, eğitimin içinden gelen bir yetkiliden bilgileri alıp Çiğli de eğitime gönül verenlerle buluşturmaktır. Ben bu soruları hazırlarken gündemde olan tüm konuları soru ve cevaplar halinde hazırladım. Pandemi süresince, güncel konu haline gelen “Uzaktan eğitim” eğitimle ilgili birkaç dip not bilgimi sizinle paylaşarak sabrınıza sığınıyorum.


Öncelikle mevzu bahis eğitimle ilişkili kavramlar olduğunda, söze şöyle başlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Eğitimde hiçbir kavram diğerinin alternatifi değil, ancak tamamlayıcısı ya da destekleyicisi olabilir. Burada kastetmek istediğim tam olarak eğitim ortamlarında kullanılan bir yönteminin ya da modelinin diğerlerine kıyasla kurtarıcı olamayacağıdır. Bugün geleneksel olarak nitelendirdiğimiz öğretim yöntemlerinin bile etkisiz olduğundan söz edemeyiz. Yalnız, eğitimde bir kavramı diğerinin alternatifi görmek bize hata yaptırabilir. Gerçek olan şudur ki, eğitim ile ilgili söylemlerde tek bir doğrunun olmadığıdır. Genel geçer ortak bir doğru varsa, o da eğitimin bireyi merkeze alan ve her şeyden öte değer odaklı bir kavram olmasıdır. Bu doğrultuda eğitim kavramına ilişkin meselelerde çok yönlü değerlendirmeler yapmak daha yerinde olur. Nitekim eğitime, yön vermede, çeşitliliklerden beslenilen bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Buradaki öncül koşul elbette eğitimin özünü unutmamaktır.

Uzakta eğitimin, öğretmenler ve öğrenciler açısında, yüzeysel eğitimle kıyaslandığından ne kadar verimli olup olmayacağını ancak öğrencilerin göstereceği başarılarla ölçülebilir. Tabi ki, yapılacak bu eğitimin öğrencinin geleceğini nasıl etkileyip etkilemediğini de “Ölçme ve Değerlendirme ile “ belli olur. Bunun en büyük örneği de öğrencinin geleceğini etkileyen sınavlarda göstereceği başarılarla ölçülür.

İşin gerçeği eğitimin özünün, bireylerin insanileştirilmesinden yatar. Hatta eğitim temel amacı da budur. Birey insan olduğunu anladığında, insanca yaşamayı ve özgür düşünmeyi öğretir. İyilik yapar, güzel düşünür. Kendini keşfettikçe daha üretken olur. Diye düşünüyorum.

Burhan KAYA

www.cigliguncel.com

 

1. Değerli hocam sizi tanımak isteriz biraz kendinizden bize bahseder misiniz?

15.01.1974 yılında Manisa İli Selendi ilçesinde doğdum. İlkokulu Halılar Köyü ilkokulunda bitirdim. Ortaokulu ve Liseyi Selendi lisesinde bitirdim. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde Lisans eğitimine başladım. 1997 yılında Lisans eğitimini

Tamamladım. 27.10.1997 yılında Ağrı ili Tutak ilçesinde Sınıf Öğretmeni olarak göreve başladım. Ağrı ilinde 5 yıl görev yaptıktan sonra isteğe bağlı olarak Kütahya ili Gediz ilçesi Gürlek İlköğretim okuluna tayinim çıktı. Bu okulda da 3 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptım. Eylül 2005 yılında Eş durumu özründen İzmir İli Kınık İlçesi Poyracık Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okuluna Sınıf öğretmeni olarak tayin edildim. Kınık’ta sınıf öğretmenliği, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 2012 yılının kasım ayında isteğe bağlı olarak Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine alan değişikliği ile Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atandım. 03.01.2013 tarihinden itibaren Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube müdürü olarak görevlendirildim. 14.07.2014 tarihi itibariyle Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildim.31.03.2016 tarihinde Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak asaleten atandım. Halen bu görevime devam ediyorum.


2. MEB tarafından Pandemi süresince belirlenen tarihlerde, okullarınızdan yapılacak “Yüz Yüze Eğitim” deki tedbirlere ilaveten sizin alacağınız tedbirler var mıdır? İlçenin en yetkilisi olarak ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

21 Eylül 2020 Pazartesi günü İlkokul 1.sınıf ve okul önce öğrencilerimiz için yüz yüze eğitimlerini başlattık. Bu süreçte şu tedbirleri aldık;

·         Velilerimiz sosyal mesafeye uygun bir şekilde çocuklarını okullara getirmesi ve öğretmenlerimize teslim etmesi için bilgilendirme yapıldı.,

·         Okul yönetimi ve öğretmenlerimizin velilerin çocukları hangi gün derse gelecekleri konusunda bilgilendirmeleri yapıldı.

·         Okul yönetimince, okul önlerinde velilerin sosyal mesafeyi ihlal eden toplu bir biçimde beklemelerinin önlenmesi için tedbirlerin alınması için talimat verildi.

·         Öğrencilerin okula girişinden ayrılışına kadar nöbetçi öğretmenlerimizin sürece üst düzey hassasiyet göstermeleri için okul yönetimince tedbirlerin alınması gerektiğini söyledik.

·         Okul girişlerinde ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulması imkânlar dâhilinde tedbirler alındı.

·         Okullarımızda üç hafta boyunca maskesi olmayan öğrencilerimize verilmek üzere yeterli miktarda maske bulundurulması sağlandı.

3-Temel eğitim nedir? Belirli bir amacı var mıdır? Eğitimde en önemli kavramlar ve kuramlar nelerdir?

Eğitim sistemimizin “Temel Eğitim” basamağını; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar oluşturur. Öğrenciler, bu okullara yönetmeliklerde belirlenen hükümlere göre kaydedilir. Bu bağlamda; okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul öncesi eğitimden sonra gelen İlköğretim basamağı, ilk 4 yılı ilkokul (1, 2, 3 ve 4. sınıf) ve sonraki 4 yılı ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) olmak üzere toplam 8 yıldır.


Temel Eğitim Kurumları; öğrencilerine, Türk Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim vermekle sorumludurlar. Bu bağlamda okullarda verilecek olan eğitimin, öğrencilerin hem kişisel gelişim alanlarını hem de toplumsal gelişim süreçlerini destekleyecek nitelikte olması esastır. Okullarda verilen eğitim; genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, plancılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin iş birliği, her yerde eğitim ilkelerine uygun olarak planlanır. Okul öncesi eğitiminin çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyerek iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlama, onları ilköğretime hazırlama ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama fonksiyonu bulunmaktadır.

İlköğretim kurumlarının (ilkokul ve ortaokul) çocukları ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlama; iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Ortaöğretimde ise, okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verme fonksiyonu bulunmaktadır.


Okul öncesi eğitim kurumlarında; güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık Aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal ya da ikili eğitim yapılır. İlköğretim kurumlarında, bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir.

Eğitimde En Önemli Kavramlar; Eğitim: Bireyde kalıcı davranış oluşturma sürecidir. Öğrenme: Bireyin yeni bilgi, becerileri ve tutum kazanmasıdır. Öğretme: Öğrenme için gerekli faaliyetlerdir. Öğretim: Öğretme etkinliklerinin belirli bir program içinde yapılmasıdır.

4. Teknolojinin eğitim ve öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve internettir. Sizce gerek okulunuzdan(eğitimcilerinizden) ve gerekse öğrencilerinizden bunun alt yapısı var mıdır? Olmayan yerlerden ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Okullarımızın tamamında internet alt yapısı vardır ve kullanılmaktadır. Okullarımızda yeterli miktarda bilgisayar da mevcuttur. Evinde interneti olmayan Öğrencilerimiz için tüm okullarımızda Eba Destek noktaları oluşturduk. Öğrencilerimiz Eba destek noktalarına gelerek bilgisayar formatör öğretmenleri gözetiminde uzaktan eğitimlerini buradan devam ettirmektedirler.


Röportajın ikinci bölümü yarın yayımlanacak.

Bu konuda tüm güzel yorumlarınızı bekliyoruz.

Çiğli Güncel  

Admin
Admin
EDITOR
Profili

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.