Çiğli Coğrafya, Ekonomi, Nüfus, Sanayi

  • 53239 Okunma

Coğrafya
Kuzeyinde Menemen İlçesi, güney ve batısında İzmir Körfezi, doğusunda Karşıyaka ilçesi bulunmaktadır. Çiğli İlçesi İzmir merkeze 27 km, Menemen ilçesine 18 km, Karşıyaka ilçesine 7 km uzaklıktadır. Çiğli İlçesi sıradağ yükseltileri ile İzmir Körfezi arasındaki eski Gediz
Nehri yatağının oluşturduğu ovada kurulmuştur. İlçemiz, geniş bir kıyı ovasına sahiptir. Yükseltiler ile ova İzmir Çanakkale Karayoluyla
ayrılmış gibidir. Körfez kıyısındaki ovalık alan çorak ve bataklıktır. Egekent, Evka-2 ve Evka-5 toplu konutları az eğimli bir alandadır.

İklim
Tipik bir Akdeniz İklimi özelliği göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. m düşen ortalama yıllık yağış miktarı 490mm, doğal nem ortalaması %79 civarındadır.

Nüfus
2007 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Çiğli İlçesinin toplam nüfusu 255.718’dir. Kilometrekareye isabet eden kişi
sayısı 223’dir. Nüfus artış hızı yıllık 17,7’dir. 2008 yılına göre kentin nüfusu 532.313'dür.
2000[4]   113.543  106.740  6.803
2007[5]   144.251  141.769  2.482
2008[6]   153.508  153.508  -
2009[7]   154.397  154.397  -
2010[8]   157.530  157.530  -
2011[9]   163.774  163.774  -

2017        190.607     Erkek: 95.151   Kadın: 95.156

2018        194.525     Erkek: 96.838   Kadın: 97.687

2019       200.111      Erkek: 100.007  Kadın: 100.104 

2020       204.549     Erkek :  102.183  Kadın : 102ö366

Ekonomi
İlçe ekonomisi ticaret ve sanayiye dayalı dır. Türkiye'nin en önde gelen sanayi bölgelerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan Çamaltı Tuzlası, Çiğli sınırları içerisindedir. İlçedeki Tuzlanın bir bölümünde 1982'de koruma altına alınan İzmir Kuş Cenneti bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçe kırsalında hayvancılık ve tarımsal ekonomi de oldukça önemli yer
tutmaktadır.

Sanayi bölgesi
İlçe sınırları içerisinde bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde 495 büyük ölçekli işyeri planlanmış olup bunların 440’ı
faal olarak çalışmaktadır. 22.000 kişinin çalıştığı bölgede tüm firmalar tam kapasite ile çalıştığında 40.000 kişinin istihdam edileceği tahmin
edilmektedir. Bölgenin yıllık ihracatı 1 milyar $, ithalatı ise 650.000 $ dolayındadır. 42 MW gücünde Enerji Santrali 1999 yılı sonunda üretime alınmıştır. Bölgede yer alan tesislerin enerji kesintisi sorunu bu sayede ortadan kaldırılmıştır. Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 21.000 m3/gün’dür.
İlçede yaşayan örgün eğitim çağındaki çocuklarımıza yönelik İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu
yaptırılmış ve hizmete sunulmuştur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, Bölge Müdürlüğü binası, cami, cami altında 5 adet dükkân, eğitim merkezi, ısıtma merkezi, benzin istasyonu, itfaiye, 13 adet banka şubesi, küçük parseller merkezinde 40 dükkânlı bir sosyal merkez, atık su arıtma tesisi, Ataer AŞ. Enerji Santrali, 41 adet trafo merkezi ile hizmet vermektedir.

2020 - 2021 İzmir Çiğli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 İzmir Çiğli nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.

2020 - 2021 İzmir Çiğli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 İzmir Çiğli nüfusu kaç oldu? Sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre İzmir Çiğli nüfusunun 204 bin 549 olduğu açıklandı. Haberimizde  İzmir Çiğli yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Çiğli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Çiğli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır. 2020 İzmir Çiğli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK204 bin 549 kişidir

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Çiğli İlçe Nüfusu Kaçtır?

204 bin 549 kişidir.

İzmir Çiğli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  21,4 olarak gerçekleşmiştir. Çiğli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam: 27,061161      Enlem: 27,061161li İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Çiğli ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır. lu Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çiğli ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020- 2021

 

Editör