EĞİTİMCİ ve EĞİTİM DEĞERLERİ;

EĞİTİMCİ ve EĞİTİM DEĞERLERİ;

 Çok Değerli Okurlarım;

 Şunu çok iyi bilmeliyiz ki; en ulvi görev olan eğitim görevini yürüten eğitimci; eğitim-öğretimin niteliğini artırmak, çalışmaları planlamak,  sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek, bu çalışmalara ışık tutmak, eğitimin niteliği ile ilgili gelişme ve değişmelere ilişkin durum tespiti yapmak bunları kendine asil görev olarak tanımlar. Diğer bir yanda eğitimi olumlu ve olumsuz etkileyen eksiklikleri görmek ve gidermek, bunlarla ilgili önerileri ve çözümleri karara bağlamak ve uygulamak tüm anlamı ile eğitimle uğraşan yöneticilerin asil görevleridir. Çünkü eğitim bir bütündür.

 Eğitimin üç önemli ayağı var. Fiziki ortamları bir kenara bırakırsak, bunlar öğrenci, öğretmen ve ailedir. Üçünün bir arada olması ile iyi bir koordinasyon sağlanabilirse eğitimde istenilen çıtayı yükseltebilir. Bunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluşlar buna ve buna benzer birçok çalışma sistemiyle çalışırlar. Bu sebeple konumuz eğitim olunca, eğitim ve öğretimin niteliğine, katkıları ve çalışmalarıyla önem verenlere öncelik tanımak her zaman bizim öncülüğümüz olmalıdır.

 ÖĞRENCİ HAYATINDAKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ;

 Öğrencilik hayatında etkili olan pek çok faktör vardır. Bunlardan; aile, çevre, okul, öğretmen ve okul müdürü önde gelir. Hayatta iyi bir öğretmenle karşılaşmak kadar, iyi ve başarılı bir okul müdürünün yönettiği bir okulda öğrenci olmak da o kadar önemlidir. Okul müdürlerinin, öğrenci başarısı üzerinde doğrudan etkili olmasa da, dolaylı olarak çok güçlü bir etkisi vardır. Bu etki çoğu zaman, güçlü okul kültürü yaratmak, öğrenen örgüt oluşturmak, öğretmenleri yetiştirmek, etkili öğrenme ortamları hazırlamak ve ders araç-gereci ile süreci yönetmek şeklinde ortaya çıkabilir. İlçe de, eğitimdeki bu sistemi bilip, araştırmacı ve uygulayıcı kimliği ile planlayan kişiler Milli Eğitim Müdürleridir. Onun için İlçede Milli Eğitim Müdürlerin işi eğitim konusunda çok önemlidir.

 ÇİĞLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MESUT UĞURLU…

 Sayın Mesut UĞURLU Beyle, yaklaşık olarak 4 yıldan beri tanışıyoruz, onun eğitime verdiği desteği takip eden ve gözlemleyenlerdenim. Mesut Bey’in eğitime yaklaşımını değerlendirirken, mütevazı kişiliği, yaratıcı benliği, insancıl davranışı ve eğitimciye değer verme noktası ve daha çok sayamadığım birçok güzel özelikleri ile çok iyi bir eğitimci olduğunu biliyorum. Karakteri ile tam bir eğitimci olduğunu her yönü ile ilçede kendini göstermiştir.

 Değerli okurlarım; İnsanoğlunda asil ve ulvi karakter lütuf değildir. Ya da şans eseri oluşmaz; ancak doğru düşünme ve karar verme düşüncesiyle hareket etme, kırmadan, yıldırmadan yaratıcılığını konuşturma, güzel düşünceleriyle fikir yaratma, insanoğlun da kişiliğin en önemli karakter bileşkesini oluşturur. Bu da insanın kendini olgunlaştırmanın varlığı ile gösterir. Ben hep şunu düşünürüm; “İnsan düşüncelerin efendisi, karakterin kalıpçısı, kaderin yaratıcısı ve şekillendiricisidir.” Bu tür değerlerde var olan kişi veya kişiler her zaman her türlü iyilik ve güzelliklerle var olmuşlardır. Mesut Beyi ben hep böyle tanıdım.

Onun kişiliğinde en çok hissettiğim; kendisine yapılan hareketi iyi kabul eden, en güzel ve asil karşılığı olan iyiliği yapana şükran duyan,  diğer yandan, onu da başkalarına karşı, aynı veya daha güç koşullarda tanıtmasını bilen, açık ve yürekli insanlığı ile davranması beni çok etkiledi. İşte gerçek davranışta, İnsana ruh huzuru verecek olan davranış da budur. Adil ve kararlı insan, attığı adımlarında, aldığı kararlarında daima onurlu hareket eder. Bu tür değereler hayatları sıradan ve gözden ırak olsa da saygıya layık olarak değerlenirler.

 YÖNETİCİLERİN EĞİTİM DEKİ FAKTÖRLERİ;

 Eğitim ve okul yönetimin, anlık ve geçici bir yönetsel faaliyet olmadığını gördüm. Çünkü Eğitim ve okul yönetimi bir süreçtir ve her türlü karar eğitim örgütlerinde “Domino Etkisi”  yaratır. Bu aşamada sürekli karar almak, sorun çözmek ve sürekli devingen bir yapıyı kontrol etme sorumluluğu vardır. Bu bağlamda ilçe Milli Eğitim Yönetimi ve okul yöneticilerinin doğru yöntemle seçilmesi, hizmet öncesinde eğitilmesi, hizmet içi eğitimle güçlendirilmesi, eğitim  sistemlerinin başarısı açısından çok önemlidir.

 Öyle ki, bir okulda başarı artmamışsa, istenilen davranışlar öğrencilere kazandırılamamışsa; toplumsal anlamda okulun başarı önceliği artırılmamışsa, okul yöneticisinin motivasyon düzeyinde, örgüt kültüründe, örgüt ikliminde, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre faktörlerinde ciddi düzeyde sorunlar var demektir. Bu durum, okul yöneticisinin sorumluluğunu, çalışma alanını ve hareketlerini sınırlamaz, bilakis daha fazla çalışma yapması gerektiğini ortaya koyar. Hiçbir mazeret, okul başarısızlığının haklı gerekçesi olarak gösterilemez. Onun için İlçemizde ki okulların tüm sorumluluğu İlçe Milli eğitim Müdürümüz Mesut Beye düşmektedir. Yükünün ağır olması ona daha fazla çalışma azmi gerektiğini bilir. Bilhassa pandemi zamanında çekilen sorunlar ve sonrası onun yükünü daha da ağırlaştırmıştır.

 Mesut Bey’de gördüğüm; bilgi birikimi, pes etmeme duygusu, vatandaş, müdür ve öğretmenlerle bire bir ilgili oluşuşu, oluşan sorunlara aniden çözüm üretmesi, kendisine bağlı tüm milli eğitim örgütlerini iyi yönetmesi onun yönetimsel başarısını gösterdi.

  EĞİTİM ve İNSANİ İLİŞKİLERİ; 

Eğitim kültürü gerek toplumsal ve gerekse bireysel ilişkilerde başarı sağlarsa, toplumun ve bireyin yaşamsal huzuru yüksek olur. Çünkü yaşamsal süreçte, ilişkiler düzenli ve oturulmuş bir sistem düzeyinde olursa, insanlık bağı o kadar kıymetli bir üstünlük kılar. Hiçbir şey insanlık değerlerin üzerinde değildir. Haklar ve özgürlükler donanımı ile aydınlanmış bir ortamda yaşamak, insanlar için değeri ölçülmez bir mutluluktur. İnsanlığın ve kişiliğin onurunu taşıyarak yaşam sevincini tamamlamak tadına doyum olmaz, bir kazanımdır. Bu kazanımın yaşattığı onursal yaşam en içten istenen bir yaşamdır. Saygı duyularak varlığınıza, sağlığınıza, edinimlerinize güvenle yaklaşarak kurulan ilişkiler uygar çağdaş yaşamın ödün vermez koşullarıdır. 

Sonuç: Yaşam Eğitimle taçlandırılırsa saygı sevgi ve huzur doğar, eğitimsizlikle devamlılık sağlarsa kötülük, huzursuzluk ve güvensizlik bir ortam ortaya çıkar ki bu da toplumun refah ve huzur düzeyini yok sayar…

 

Burhan KAYA

06.05.2022

Çiğli Güncel  

Lütfen yorum yapınız. Mail adresiniz görünmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Henüz yorum yazılmamış.

PİYASA VERİLERİ

  Alış
  18.6103
  Satış
  18.6438
  Alış
  19.6004
  Satış
  19.6357
  Alış
  22.7920
  Satış
  22.9108

HAVA DURUMU

IZMIR HAVA DURUMU