Suat Özçağdaş ; YÖK ve üniversitelerin bütçesi 2016 yılından bu yana %19 azalmıştır.

Suat Özçağdaş ; YÖK ve üniversitelerin bütçesi 2016 yılından bu yana %19 azalmıştır.

21 yılda 9 bakan ve sürekli değişen eğitim politikaları ile AKP'nin tam bir başarısızlık karnesi ile yönettiği Milli Eğitim Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi Meclis’te görüşüldü.

21 yılda 9 bakan ve sürekli değişen eğitim politikaları ile AKP'nin tam bir başarısızlık karnesi ile yönettiği Milli Eğitim Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi Meclis’te görüşüldü. 2016 yılında merkezi yönetim bütçesinden %13,38 pay alan Bakanlığın bütçesi 2024 yılında %9,84'e gerilemiştir. Yine MEB bütçesinden yatırıma ayrılan pay AKP öncesinde 1998'de %30,63 iken, 2024 yılında %9,15'e düşmüştür. Bakanlık bugün itibarıyla yoksulluk sınırının altında ve çifte standartlarla dolu bir maaş rejimi uygulayan bir kamu kurumuna dönüşmüştür.

Benzer şekilde YÖK ve üniversitelerin bütçesi 2016 yılından bu yana %19 azalmıştır. Bugün ülkemizde sayısı 207'ye ulaşmış üniversitelerimiz uluslararası akademik standartlardan çok uzak bir yönetim anlayışı, antidemokratik müdahaleler ,yetersiz kadro ve bütçelerle çalışmaktadır. Üniversite öğrencileri beslenme, barınma haklarından ve akademik özgürlük koşullarından yoksun olarak öğrenimlerine devam etmektedir. 2024 yılı için eğitime ayrılan bütçe, eğitimin güncel gereksinimlerini, öğrenci ve eğitim emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği "dindar ve kindar" nesiller yetiştirme hayali ile bilimsel normlardan ve laik eğitimden her geçen gün daha da uzaklaşmakta olan, piyasacı ve kaliteyi öncelemeyen bir anlayışa teslim edilmiştir.

Büyük Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder." sözleriyle öneminin altını çizdiği eğitim bu iktidarın en başarısız olduğu alandır. Öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin ve ailelerin bu ideolojik saplantılı ve iş bilmez iktidarın yarattığı sorunların altında ezildiği bir sistem kimsenin kaderi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi; laik, bilimsel ve demokratik eğitim hedefi ile çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için çalışmaya devam edecektir.

Suat Özçağdaş
CHP İstanbul Milletvekili
TBMM CHP Genel Başkan Yardımcısı
TBMM Çevre Komisyonu Üyesi

Çiğli Güncel  

Admin
Admin
EDITOR
Profili

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.