Çiğli Okullarından Çevreye Duyarlı bir çalışma Projesi...

Çiğli Okullarından Çevreye Duyarlı bir çalışma Projesi...

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Geleceğinize Sahip Çık” projesi çerçevesi içinde Kasaplar meydanında okul öğrencileri tarafından etkinlikler yapıldı.

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Geleceğinize Sahip Çık” projesi çerçevesi içinde Kasaplar meydanında okul öğrencileri tarafından etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Kaya ÇITAK, İlçe Milli eğitim Müdürü Mesut UĞURLU milli eğitim çalışanları, Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer KALAYCI, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

İlçe kaymakamı Kaya ÇITAK, “Geleceğinize Sahip Çık” projesi proje ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. ÇITAK ; “Çevremizi korumanın öneminin öncelikle öğrencilerimiz tarafından nihayetinde de, vatandaşlarımız tarafından kavranmasını sağlamak, Kanunlar tarafından da yapılan düzenlemelerin çevre bilinçlendirme çalışmaları yapılması hedefindeyiz” Dedi

Ve daha sonra etkinliğe katılan Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve öğrencileri, okul yönetimi, İlçe kaymakamı ile birlikte çevre temizliğini yaptılar.

Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer KALAYCI;  “Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile yapılan çalışmaların ortak gayesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür. Gelecek kuşakların çevre duyarlılığı bilinciyle yetişmesi ve çevre duyarlılığını yaşam biçimi haline getirmesi çalışmaları ana sorumluluğumuz olmalıdır. Her ana, baba, öğretmen, fert bu konuda önce kendi doğaya saygı duymalı, çevreyi korumalı ve bu noktada bilinçli evlatlar yetiştirmelidir”.

PROJE YÜRÜTME KURULU:

Mesut UĞURLU-Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şener ŞAN-İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Oya ADA TAŞ-75.Yıl MTAL Müdürü

Behçet SEÇKİN-Necip Fazıl Kısakürek A.L.

Murat ASLANDAĞI-Şehit Şenali Ocak O.O. Müdürü

 Fuat ŞAHİN-Tuğba Özbek A.L. Müdürü

Özlem BABA-Özel Büro

Gözde ZABZUN-Özel Büro

 

PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ:

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için içinde bulundukları çevreden faydalanmak zorundadırlar. Fakat bu durum insan yeni şeyler keşfettikçe ve kendisini geliştirmeye devam ettikçe gereğinden fazla artış göstermeye başlamış ve şu an da en tepe noktaya ulaşmıştır.

 Biz insanlarda bilinçsizlik söz konusudur ve ihtiyaç olunandan fazla tüketim ve bunun karşılığında ise yerine konulmayan-konulamayan- doğal kaynakların hızla azalması ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu kaynak tüketimi yeni üretimleri ve milyonlarca ürünü ortaya çıkartmak adına yapılmaktadır. Her yeni elbise, eşya, araba vb. ismini saymakla bitiremeyeceğimiz bu “zorunlu ihtiyaçlarımız?”, “olmazsa olmazlarımız?” sebebiyle çevremizde ki sınırsız olarak düşünülen ama aslında sınırlı olan değerlerimizi çok hızlı bir şekilde tüketirken kirlilik denilen bir şeyi de zamanla tanıma fırsatı bulmuş olduk. Şu günlerde hayatımızın seyrini değiştirmesine katkı sağlamaya da devam ediyoruz. ”medeni insan, temiz insan” sloganı ile çıktığımız yolda öğrencilerimizle beraber Çiğli halkını çevreyi temiz tutma konusunda bilinçlendirme yapmaktır.

 

 2872 Numaralı Çevre Kanununa göre

Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006-5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Madde 3 –(Değişik: 26/4/2006-5491/3 md.) Çevrenin korunmasına, İyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.

Madde 8 – Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; Kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin Etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

İlçemiz bünyesinde bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki özel ve resmi okullarından, çevre koruma öğrenci sosyal kulüplerinden veya bu doğrultuda çalışan öğrenci Kulüplerinden yaklaşık 50 öğrenci ile her okul için bir gün olmak üzere okul yakın Çevresinde “ÇEVRE TEMİZLİĞİ” etkinliği yapılması amaçlanmıştır.

PROJE ÇIKTILARI VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Proje çıktısı olarak beklenen etkiler, öğrenci, öğretmen, veliler başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerinde çevre bilinci hakkında farkındalık kazandırılması, yapılacak etkinlikler sonucunda çevre bilincinin, geri dönüşüm konusunun ve ortak yaşam alanlarındaki sorumluluklarımızın anlaşılmasıdır. Öğrencilerin çevre temizliğinde aktif rol alması, onların sorumluluk bilincini geliştirmesinin yanı sıra, insani ve ahlaki değerleri içselleştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu proje ile okul- veli işbirliği gelişecek, veli-çocuk diyaloğu da güçlenecektir. Okullarda başlatılan etkinlikler sonucunda oluşacak temiz çevreler projemizin somut çıktıları arasındadır.


Çiğli Güncel  

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.

SON HABERLER

P?YASA VER?LER?

  Al??
  8.6772
  Sat??
  8.6928
  Al??
  10.3646
  Sat??
  10.3833
  Al??
  12.0479
  Sat??
  12.1107

HAVA DURUMU

IZMIR HAVA DURUMU