Sayıştay'ın Çiğli raporu tamamlandı

Sayıştay'ın Çiğli raporu tamamlandı

SAYIŞTAY'ın, Çiğli Belediyesi'ne yönelik hazırladığı 2017 yılı denetim raporunda, kardeş belediyelere hibe edilen 12 taşıta, vergi borçlarından dolayı haciz konulduğu, bu nedenle devir işlemlerinin yapılamadığı yer aldı.

SAYIŞTAY'ın, Çiğli Belediyesi'ne yönelik hazırladığı 2017 yılı denetim raporunda, kardeş belediyelere hibe edilen 12 taşıta, vergi borçlarından dolayı haciz konulduğu, bu nedenle devir işlemlerinin yapılamadığı yer aldı. Raporda, yine Çiğli Belediyesi şirketlerine ait borçlar nedeniyle, kurumun gayrimenkullerine de haciz konulduğu vurgulandı. Çiğli Belediyesi ise yaptığı açıklamada, tüm borçların yapılandırıldığını ve hacizlerin kaldırıldığını belirtti.

Sayıştay Başkanlığı, Çiğli Belediyesi 2017 yılı denetim raporunu tamamladı. Sayıştay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan raporda, ilçe belediyesinin, personel maaşlarından kesinti yaparak, özel hukuk tüzel kişisi hesabına, para transfer ettiğini belirledi. Çiğli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce, Gıda Bankası (Yoksullukla ve İşsizlikle Mücadele) Derneği'ne gönderilmek üzere memur ve sözleşmeli personel maaşlarından kişi başına her ay 50 TL kesinti yapıldığı, 2017 yılında toplam 139 bin 850 TL'nin, derneğin hesabına transfer edildiği anlaşıldı. Belediye'den, Sayıştay'a "Paralar, memur ve sözleşmeli personellerden rızası alınarak kesildi" açıklaması yapıldı. Sayıştay ise, raporunda; kamu kurum ve kuruluşlarının, personel maaş ve ücretlerinden kesinti yaparak, dernek ve vakıflara aktarmayacağı görüşünü paylaştı.

Sayıştay, kurumda iç denetçi olarak atama yapılmadığını, atama yapılmamasına rağmen, iç denetçi olmayan kişilerin belediyede denetim yaptıklarını da belirledi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR MALİ BORÇLA KARŞI KARŞIYA'

Raporda, kullanmaları için bazı belediyelere hibe edilen araçların, muhasebe kayıtlarından düşülmediği tespit edildi. Konuya dair Sayıştay'a yanıt veren Çiğli Belediyesi, 12 adet taşıtın, yasa ve mevzuat çerçevesinde, kardeş belediyelere hizmet vermek amacı ile hibe edildiğini, ancak belediyenin Maliye Bakanlığı'na (Çiğli Vergi Dairesi) olan borçlarından dolayı, taşıtlara haciz konulduğundan, devir işlemlerinin yapılamadığını kaydetti. Belediye, taşıtların ilgili belediyelere devredilmesi için çalışmaların sürdüğünü de aktardı. Sayıştay ise, değerlendirmesinde, Çiğli Belediyesi'nin hem taşınmazlarına hem de taşıtlarına haciz konulması gibi büyük bir mali borçla karşı karşıya olduğunun anlaşıldığını belirterek, "SGK borçları nedeniyle belediye taşınmazlarına haciz konulması dışında, Maliye Bakanlığı (Çiğli Vergi Dairesinin) tarafından, belediyenin vergi borçlarından dolayı belediye taşıtlarına da haciz konulduğu anlaşılmakta olup, bu husus ise ayrı bir inceleme konusu oluşturmaktadır. Belediyenin, hem taşınmazlarına hem de taşıtlarına haciz konulması gibi olağanüstü bir mali borçla karşı karşıya olduğu anlaşıldığından, ilgili belediye şirketinin de Başkanlığımızca denetime alınmasının yanı sıra, gelecek yıl denetimlerinde izlenmesinin ve söz konusu taşıtlara da haciz konulma nedenlerinin araştırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir" ifadelerine yer verdi.

GİDERLERİ AZALTICI TEDBİRLER ALINMALI'

Raporda, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce, Kafesan Şirketi'nin borçlarından dolayı, belediyenin gayrimenkullerine haciz konulduğu bilgisine yer verildi. Sayıştay, giderleri azaltıcı tedbirlerin alınmasına yönelik öneride bulunurken, şu görüşleri de paylaştı:

"Genel olarak bu aşamaya gelindikten sonra, belediyenin, söz konusu haczi kaldırabilmesi için belediye gelir ve gider tahminlerinin, önceki bulgumuzda da belirtildiği gibi daha gerçekçi ortaya konulması, gelirleri artırıp, giderleri azaltıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Mevcut borçların, geçmiş yıllarla da ilgili olduğu dikkate alındığında, belediyenin stratejik planını hazırlarken mevcut borç durumunu göz önünde bulundurup, stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde belirli bir öncelik sırası izlemesi gerekmektedir."

'PERSONEL İSTENEN ŞARTLARI TAŞIMIYOR'

Sayıştay'ın hazırladığı rapora, vekaleten atanan personellin durumu da yansıdı. Buna göre, belediyenin bazı birimlerine, vekil müdür olarak ataması yapılan kişilerin, asilde aranan şartları taşımadığı vurgulandı. Belediye, Sayıştay'a verdiği yanıtta,  belediye başkanının, belediyedeki iş ve işlemlerin aksamadan ve koordineli olarak çalışması için, deneyimli ve iş bilgisi olan kişiler ile çalışmakta olduğunu ifade ederek, "Asilde aranan şartları taşıyan ve belediye başkanının belirtilen bu müdürlüklere vekalet edecek, uygun göreceği personel bulunduğu takdirde, belirtilen müdürlükler için yeniden vekaleten görevlendirme de yapılabilecektir" dedi. Sayıştay ise bu konuya dair değerlendirmesinde, konunun İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesine karar vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediyede, asilde aranan şartları taşıyan personel de bulunmakla birlikte, elbette ki üst yöneticilerin bu kişileri ataması zorunlu değildir. Ancak atadığı kişilerin de mevzuata uygun olarak asilde aranan şartları taşıması gerekmekte olup, bulgu konusu mevcut beş müdürün kimisi tahsil-diploma kimisi ise mevzuatta sayılan (şef vb.) görevlerde bulunmadan doğrudan müdür olarak atandıkları için, mevcut görevlerinde usulsüz ve yetkisiz oldukları açıktır. Aynı zamanda, anılan müdürlerin ve bu müdürler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, yetkisiz olduğu üçüncü kişiler tarafından belediyeye karşı ileri sürülebilir ve belediye çeşitli hukuki yaptırımlara (iptal, tazminat gibi) maruz kalabilir. Dolayısıyla, konunun Bakanlığa yazılmasının ve usulüne uygun müdür atamaları yapılıncaya kadar gelecek yıl denetimlerinde yerinde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir."

Kaynak  : DHA Umut KARAKOYUN

Doğan Haber Ajansı  

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.

SON HABERLER

P?YASA VER?LER?

  Al??
  8.8240
  Sat??
  8.8399
  Al??
  10.3526
  Sat??
  10.3712
  Al??
  12.0717
  Sat??
  12.1346

HAVA DURUMU

IZMIR HAVA DURUMU