ÇİĞLİ BELEDİYESİ İMAR VE KENTLEŞME ÇALIŞTAYI PROGRAM AKIŞI

ÇİĞLİ BELEDİYESİ İMAR VE KENTLEŞME ÇALIŞTAYI PROGRAM AKIŞI

Çiğli İlçesinde Yapılacak İmar Planları çalışmaları ve İmar ve kentleşme Çalıştayı...

Açılış Konuşması

- Utku Gümrükçü Açılış Konuşması

- Murat Karayalçın 1.OTURUM Saat: 09:00- 10:00

Dilek ÇAKANŞİMŞEK - İZTO 70. (Mimarlık Grubu) Meslek Komitesi Yedek Üyesi “İmar Planı Çalışmaları / Revizyonları”

Yılmaz ŞAHİN - İZTO 71. (Mühendislik Grubu) Meslek Komitesi Yedek Üyesi “İmar Planı Çalışmaları / Revizyonları”

Doç.Dr.Gizem ERDOĞAN AYDIN - İzmir Demokrasi Üniversitesi. “ Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Modellerin Tanıtılması”

Doç.Dr.Ayşe KALAYCI ÖNAÇ - - İzmir Demokrasi Üniversitesi. “İklim Değişikliğine Uyum Ve Kentsel Dönüşüm”

10:30-10:50 COFFEE BREAK 2.OTURUM Saat: 10:50 - 12:30

Duran SARGUT - Çevre,Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı-İzmir Alt Yapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü “6306 Sayılı Kanun Ve Uygulamaları”

Necmi OKUMUŞ - İZTO 71. (Mühendislik Grubu) Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı “Kentsel Dönüşüm Çalışmaları & Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Modellerin Tanıtılması”

Prof.Dr.Tayfun TANER – Yaşar Üniversitesi “Kentsel dönüşüm ve izmir”

Rahmi ALPER - İBBŞ Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı-Proje Uygulama Şube Müdürü “Kentsel dönüşüm uygulamaları”

Mimar Ayşen HÖBEL & Mimar Okan KARAMAN - Çevre,Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı-İzmir Alt Yapı Ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi”

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 3.OTURUM Saat:

10:50 - 12:30  E.Helil İNAY KINAY - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Bilim Danışma Kurulu Üyesi “İmar Planlama Ve Çevre Boyutu”

LEVENT BENDEŞ - İZTO Meclis Üyesi “Değişen Yönetmelikler Ve Kentteki Yansımaları Ve İnşaat Süreçleri”

jülide TUTAN HERGÜL - İZTO Meclis Üyesi “Değişen Yönetmelikler Ve Kentteki Yansımaları”

Şube Müdürü Sevgi ÖZKAYA & Mimar Mehmet İlter ÖZDEN & İnşaat Müh. Özkan DERNEK “4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Ve Uygulamaları”

14:50-15:10 COFFEE BREAK 4.OTURUM Saat: 15:10 - 16:30

Doç.Dr. Serdar VARDAR & Dr.Öğr.Üyesi Sezgin TOSKA - İKÇU PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ “Küresel İklim Değişikliğinin Kontrolünde Kentsel Alanların Jeomorfolojisi Ve Yönetimi”

Prof.Dr.Oğuz Özgür EĞİLMEZ – Yaşar Üniversitesi “Yetkin Mühendislik Ve Yapı Denetimi”

Erkan SUBAŞI - İZTO 70. (Mimarlık Grubu) Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı “Yapılarda İnşaat Süreçlerinde Şantiye Şefinin Rolü”

Doç.Dr Zeynel Abidin POLAT (Arş.Gör.Mert KAYALIK) - İKÇU Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi “Sunum 1 : Kentsel Alan Planlamasında İmar Hakkı Transfer Modelinin Kullanılması” “Sunum 2: İmar Planı Değişikliği Neticesinde Ortaya Çıkan Değer Artış Payının Kamuya Kazandırılması”

İLKER KAHRAMAN - İzmir Mimarlar Odası Şube Başkanı “Yeşil Binalar”

Öğretim gör. Nazlı ipek MAVUŞOĞLU “Kiliselerin Yeniden İşlevlendirilmesindeki Alternatif Yaklaşımlar”

4.OTURUM Saat: 16:30 - 17:00

Çiğli Belediyesinde Yapılan Çalışmalar

Çiğli Güncel  

Admin
Admin
EDITOR
Profili

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.