GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULUNDA BİR İLK !!! …

Türkiye Milli Eğitim Tarihinde Bir İlk...

Millî Eğitim tarihinde ilk kez tüm okullara kendilerine has bütçe gönderilmeye bu sene başlanıldı. Daha önceleri ortaöğretim kurumlarına bütçe gönderiyordu. Diğer anaokulu, ilkokul, ortaokul harcama bütçeleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından organize ediliyordu. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilk kez okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm okulların ilgili genel müdürlüklerine ve Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüklerine gönderilmek üzere birimler oluşturuldu.

Böyle bir adımın atılması, Millî Eğitim tarihinden yıllardan beri özlenen ve konuşulan ama bir türlü uygulamaya sokulamayan bir adım oldu. Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir adım atması tüm okullarda yaşanan sevincin mutluluğu yaşanıyor.

Son zamanlarda birçok konuda iyileştirme yapan, eğitim sisteminin niteliğini daha fazla arttırmayla ilgili hedefler koyan yepyeni bir Milli Eğitim Bakanlığı oluşmuştur. Bu adımların en önemlisi, “Okul öncesi eğitim” ve BEP(Bireysel Eğitim Programı) ları ile öne çıkmaktadırlar.

Değerli Okurlarım;

Okul öncesi eğitim, eğitim kademelerinin en kritiğini teşkil etmektedir. Öyle ki; okul öncesi eğitime erişimdeki kısıtlamalar, eğitimdeki fırsat eşitliğini zedelediği gibi eğitim sistemindeki okullar arası başarı farklılıklarının da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Türkiye; ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretimde okullaşma oranlarını ciddi biçimde artırmasına rağmen, okul öncesi eğitimde istediği seviyeye gelememiştir. Ancak son yıllarda yapılan özel çalışmalarla “Okul Öncesi “ programların önemine binaen çalışmalar sıklaştırılmıştır.

Bu da bilişsel başarının eğitime ve öğretimdeki başarısını kanıtlar.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM BAŞLI BAŞINA BİR EĞİTİM OLMALIDIR;  

Okul öncesi eğitim, çocukların sadece akademik başarısına etkilemiyor, bilişsel becerilerini geliştirmelerini öncülük ediyor. Öyle ki, bilişsel becerileri olmayan bir öğrencinin, okul öncesi eğitimden sonraki, eğitim kademelerinde ki sıkıntıları hep önüne çıkmıştır. Bilişsel becerileri olmayan öğrencilerin; psiko sosyal gelişimleri ve duygusal gelişimleri karşılıklı olarak birlikte hareket eder. Onların bilme yetenekleri, becerileri, eğitimde uzun süre kalabilme oranları, suça meylin az olma oranlarını değiştirmez. Kısacası okul öncesi eğitim ve öğretime katkı sunan en büyük özellik “Bilişsel kavram ve kuram da ki eğitimdir.” Bu eğitim tamamı materyal ve donatımlar üzerinde ki bilgi becerisi, eğitim ve öğretimidir.

Okul öncesi eğitim yani ana sınıf okullarından yetişen öğrenciler her zaman bilişsel kavram ve kuramlardan aldıkları eğitim ve öğretimleri tüm hayatları boyunca başarılara imza atarlar. Bu sürece emek veren bakanlık dâhil olmak üzere, kurum, okul, okul müdürleri fedakâr bir şekilde üreten değerli çalışanlarına, öğretmenlerine, emekçilerine en içten şükranlarımı www.cigliguncel.com

GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULUNDA BİR İLK !!! …

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okulda ilk olarak bir “okul öncesi” birim açılmıştır. Ana okul öğrencileri olarak okula alınan öğrencilerin eğitim ve öğretimine Hatice MERDİN ve Ceren CEYHAN öğretmenler eşlik etmektedirler. Okulda açılan birimin, wc sinden mutfağına, sınıfından oyun odasına, eğitim materyallerinden donatım malzemelerine, akıllı tahtasından görsel olarak Tv sine, tüm bunlar ayrıntıları ile düşünülürsek öğrenci ve eğitimcilerin emrine sunulmuştur. Güzeltepe İlköğretim Okulu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında bir başarıya imza atmıştır. Okulun kuruluşundan beri burada ikamet eden bir vatandaş olarak bu ilki yaşamak bana keyif ve mutluluk verdi. Anlıyorum ki bu okulda artık “ Bilişsel” eğitime önem vermektedir.

Diğer bir taraftan BEP(Bireysel Eğitim Proğramı) kapsamında ayrı bir sınıf ve bu sınıfta bahsi geçen program dâhilinde eğitim almış olan öğretmen eşliğinde öğrenci yetiştirilmektedir. Bu proje valilikler tarafından hazırlanan özel alt sınıf olarak eğitim vermektedir.

GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULUN EĞİTİMDEKİ YERİ;

Çiğli Güzeltepe İlköğretim okulu 1968 yılında eğitim ve öğretime başladı. Daha sonra ki yıllarda ortaokullar için ek bir bina yapıldı o da… Yıllarında eğitim ve öğretime devam edildi. 25 derslikten oluşan okul, 680 tane öğrenci ve 50 öğretmenle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.  Güvenlik görevlisi olmayan okulda, kamera sistemi ile güvenliği sağlanmaktadır. “Geleceğin yazarları Projesi” kapsamında ve kaynakları kendilerine ait olmak üzere 5 adet hikâye kitabı bastırılarak kendi kütüphanelerine kazandırmışlardır. İl bazında yapılan okullar arası halkoyunları yarışmasında ikincilik alan okul öğrencileri, bu başarılarını eğitim ve öğretimden de devam ettirmek için de çalışmalarına bu sene hız vereceklerini düşünmektedirler. Okuldan eğitim ve öğretime katkı sunan öğretmenlerin yabancı dil konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak için bu sene Kâtip Çelebi Üniversitesinin yabancı dil bölümünden 15 gün boyunca eğitim aldılar. Tabii ki bu çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden yapılan bir çalışma olduğu için tüm okullar bundan faydalandılar. Okul bu sene Ceren YEŞİLBAĞ, Aras PEKGÖZ ve Emir AKGÜN  adlı öğrencilerini Fen liselerine gönderdi.

OKUL MÜDÜRÜN BAŞARILI ÇALIŞMALARI

Okul müdürü Ahmet EMRE okula atandığı  Eylül 2021 Tarihten bu yana çok başarılı çalışmalara imza attı. Okulun bütçesine katkı sunmak için zaman zaman boyacı kimliğine girerek boya badana yaptı, zaman zaman da inşaat ustalığına soyunarak okulun çatısı dâhil olmak üzere gelen usta ve işçilere talimatlar vererek inşaat ustası oldu. Odasında tamir, tadilat ve onarım konularında kendisine yardımcı olabilecek her türlü alet edevatı bulundurup okul parasını dışarıya vermemeye kararlı bir müdür olmuştur. Diğer bir taraftan okuldaki öğrencilerin maddi ve manevi durumlarına bakarak ihtiyacı olan yaklaşık 30 öğrencisine giyim kuşam ve eğitimlerinden de yanlarında yerini almıştır.

Değerli Okurlarım:

Eğitim bilimlerinin çalışma alanları altında değişik kuramlar ile kavrama yöntemleri bulunmaktadır. Tüm bu kavrama yöntemlerinin temel amacı öğrenme durumlarını ortaya koymak ve gerekli olan yöntemleri uygulayabilmektedir. Bu yöntemler arasında bilişsel öğrenme kuralı ve ilkeleri de bulunmaktadır. Peki, kuramlar arasında adından çokça bahsettiren “BİLİŞSEL” öğrenme kuramının tanımı nasıl yapılmaktadır? Bu kuramın ilkeleri arasında hangi öne çıkan unsurlar nelerdir? Bunların hakkında ki Bilgiler;

Bilişsel Öğrenme, öğrenmenin içsel bir süreç olarak işlendiği günümüzde bilginin işlenme süreci ile kodlama üzerine yoğunlaşma olayıdır. Özellikle ezbere dayalı bir öğrenim sistemini kabul etmemektedir. Daha çok analitik yöntem ile geçmiş bilgilerin süzgecinden geçirme ve yeni bilgileri etkileşimli bir şekilde kavrayabilme yetilerinin ortaya konmasını desteklemektedir.

 Bilişsel Öğrenme Kuramı Nedir?  Bilginin öğrenilmesi kapsamında ön bilgiye yoğunlaşan ve onu kodlama ilkesini benimseyen kuram bilişsel öğrenme şeklidir. Daha çok gözlemlenebilir davranışlar üzerindeki etkilere ve davranışçı öğrenme kuramından farklı olarak, bilgi edinme ve öğrenme ile ilgili iç meselelere odaklanır. Geçmiş öğrenme deneyimlerini göz ardı etmeden, gerekli bağlantıyı kurarak, kavrama ve öğrenme konularını belirginleştirmeye çalışır. Kısaca bu öğrenmede insan etrafında gelişen şeylere verilecek anlam yorumuna öğrenme adı verilir.

Burhan KAYA

www.cigliguncel.com

 

Çiğli Güncel  

Lütfen yorum yapınız. Mail adresiniz görünmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Henüz yorum yazılmamış.

PİYASA VERİLERİ

  Alış
  18.5187
  Satış
  18.5521
  Alış
  18.1395
  Satış
  18.1722
  Alış
  20.5816
  Satış
  20.6889

HAVA DURUMU

IZMIR HAVA DURUMU