Temiz Enerjide Yenilik Ekosistemi Bir Araya Geliyor

Temiz Enerjide Yenilik Ekosistemi Bir Araya Geliyor

Çalıştayın ilk bölümünde, BEST For Energy Projesi analizleri çerçevesinde temiz enerji sektöründe gelecek trendleri, değer yaratan alanlar, gelecek için fırsatlar sunulacak.

emiz Enerji ve Temiz Teknoloji Vizyon Çalıştayı

· Temiz Enerjide Yenilik Ekosistemi Bir Araya Geliyor

· Temiz Enerjide Ar-Ge Projeleri İçin Ortaklıklar Oluşuyor

BEST For Energy Projesi, temiz enerji ve temiz teknoloji sektörü için gelecek vizyonunu paydaşları ile birlikte değerlendirmek, Ar-Ge ve inovasyon fikirlerine ulaşarak yenilikçi projeleri hayata geçirmek amacıyla, yenilik ekosistemi aktörlerini “Vizyon Çalıştayı” ile bir araya getiriyor.

Çalıştayın ilk bölümünde, BEST For Energy Projesi analizleri çerçevesinde temiz enerji sektöründe gelecek trendleri, değer yaratan alanlar, gelecek için fırsatlar sunulacak.

İkinci bölümde, TÜBİTAK işbirliğiyle, dünyanın en büyük araştırma programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Enerji Alanı (Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite) Çalışma Programı katılımcılar ile birlikte değerlendirilerek temiz teknolojilere yönelik fırsatlar irdelenecek.

Çalıştayın son bölümünde, “enerji üretimi ve depolaması”, “temiz enerji yönetimi ve operasyonuna yönelik teknoloji ve servislerin geliştirilmesi”, “temiz enerji uygulamaları yazılım çözümleri”, “karbonsuzlaştırma teknolojileri” gibi başlıklarda proje fikirleri tartışılacak ve potansiyel ortaklıklar için ağ oluşturma ve uluslararası fon kaynaklarına erişim konuları detaylandırılacak.

11 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek çalıştay temiz enerji ve temiz teknoloji alanında aktif olmayı amaçlayan tüm ilgililerin katılımına açıktır.

Aşağıdaki program kapsamında gerçekleştirilecek olan çalıştaya katılım için başvurular 10 Ekim 2021 tarihine kadar https://bestforenergy.org/envisioning internet adresinden yapılabilir.

Çiğli Güncel  

L?tfen yorum yap?n?z. Mail adresiniz g?r?nmeyecektir. * alanlar gereklidir.


Hen?z yorum yaz?lmam??.

SON HABERLER

P?YASA VER?LER?

  Al??
  9.5860
  Sat??
  9.6033
  Al??
  11.1566
  Sat??
  11.1767
  Al??
  13.1990
  Sat??
  13.2678

HAVA DURUMU

IZMIR HAVA DURUMU